Wystawianie recept i zaświadczeń

Recepty na schorzenia inne niż psychiatryczne wystawiam na podstawie przedstawionej przez pacjenta bieżącej dokumentacji medycznej (zaświadczenia od lekarzy specjalistów, karty wypisowe ze szpitala, dokumentacja medyczna)

W razie potrzeby i po uprzednim badaniu psychiatrycznym wystawiam:

  • ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie)

 

  • zaświadczenia do ZUS dotyczące zasiłku rehabilitacyjnego lub renty

 

  • zaświadczenia o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

 

  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych (np. o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej)

 

  • skierowania do szpitala

KONTAKT

Mobile:

602 253 830

606 431 574

Ulica Magnolii 3 /1
(Wjazd od ulicy Wilanowskiej)

05-509 Józefosław

Przy gabinecie znajduje się parking. Dojazd autobusem linii 739, przystanek Magnolii