Oferuję diagnostykę i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Diagnozuję i leczę:

 • Zaburzenia nastroju (manie, depresje)
 • Schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne
 • Zaburzenia lękowe i nerwice
 • Natręctwa
 • Fobie
 • Zaburzenia snu
 • Choroby i zaburzenia psychiczne wynikające z podeszłego wieku
 • Choroby przebiegające z urojeniami i halucynacjami
 • Agresję, autoagresję występującą w przebiegu różnych chorób i zaburzeń psychicznych
 • Uzależnienie od leków i innych substancji
 • Reakcje żałoby
 • Objawy somatyczne i psychiczne będące efektem przewlekłego stresu (zdrada, rozwód, choroba, utrata pracy, mobbing)
 • Problemy psychiczne występujące po traumatycznych przeżyciach (zagrożenie życia, przemoc, przestępstwo).
 • Zaburzenia odżywiania się – anoreksja, bulimia.

Proponuję terapię farmakologiczną, rozmowy psychoterapeutyczne,  edukację dotycząca choroby, zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin

Współpracuję z psychologami z okolic Piaseczna, Ursynowa, Mokotowa.

W razie potrzeby oferuję również wizytę w domu pacjenta.

Oferuję także konsultacje w języku angielskim