Wystawianie recept i zaświadczeń

Recepty na schorzenia inne niż psychiatryczne wystawiam na podstawie przedstawionej przez pacjenta bieżącej dokumentacji medycznej (zaświadczenia od lekarzy specjalistów, karty wypisowe ze szpitala, dokumentacja medyczna)

W razie potrzeby i po uprzednim badaniu psychiatrycznym wystawiam:

  • zaświadczenia do ZUS
  • ZUS ZLA
  • zaświadczenia o stanie zdrowia
  • informacje do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
  • wnioski o nauczanie indywidualne dla osób uczących się
  • skierowania do szpitala