Agnieszka Piróg- Balcerzak

dr n. med.

specjalista psychiatra,

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Ukończyłam studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie. Mam również ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Od 2003 roku pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2003 – 2010 pracowałam w oddziale ogólnopsychiatrycznym, nieprofilowanym, gdzie leczyłam pacjentów ze wszystkimi zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi.

W latach 2010-2013 pracowałam w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, czyli z pacjentami uzależnionymi od alkoholu, benzodiazepin, narkotyków lub innych leków. Od 2013 roku pracuję w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, obecnie na stanowisku adiunkta.

Pracę doktorską pod tytułem „Ocena wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega- 3 na skuteczność leczenia oraz parametry biochemiczne i psychometryczne u nastolatek z jadłowstrętem psychicznym” obroniłam w 2016 roku. Jestem autorem wielu publikacji i prac naukowych.

Opracowuję wykłady szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychologii klinicznej lub szkolenia w zakresie psychiatrii dla lekarzy innych dziedzin. Udzielam się także jako ekspert na forach poświęconych problematyce psychiatrycznej. Jestem konsultantem w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornej, brałam udział w opracowywaniu wytycznych do kompleksowego leczenia pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem zamężna, mam dwoje dzieci.