Jak się przygotować do wizyty 

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy na wizytę proszeni są o:

  • Dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej (kart informacyjnych z hospitalizacji, wyników badań, zwłaszcza EEG, tomografii komputerowej głowy, badań hormonalnych badań krwi).
  • Podanie  pełnych informacji dotyczących wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.
  • Dane te są konieczne, ponieważ podczas wizyty diagnostycznej oceniam czy samopoczucie psychiczne nie jest efektem chorób ogólnych. Jest to szczególnie  ważne u tych osób, u których zaburzenia psychiczne wystąpiły po raz pierwszy.  W razie potrzeby kieruję na dodatkowe badania.

 

Wizyty pacjentów pediatrycznych (do 18 rż) :

  •  Dzieci  i młodzież  ZAWSZE zgłaszają się na wizyty z rodzicem/ rodzicami lub  innym opiekunem prawnym.
  • Pierwsza wizyta pacjenta w wieku poniżej 18 rż  składa się z dwóch  następujących bezpośrednio po sobie spotkań. Najpierw zbieram  od rodzica dokładny wywiad  rozwojowy dziecka (zalecane zabranie  ze sobą Książeczki Zdrowia Dziecka) a następnie  przeprowadzam badanie dziecka.