• Pierwsza wizyta psychiatryczna, diagnostyczna w  gabinecie – 200 PLN ( trwa ok 45 min)
  • Kolejne wizyty – 150  PLN (czas trwania – 30 min)
  • Pierwsza wizyta dziecka / nastolatka – 2 wizyty po 150 zł  (2 x 45 min)
  • Wystawienie recepty na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta, wystawienie zaświadczenia  (bez odbytej wizyty)- 50 PLN
  • Wizyty domowe:
    • wizyty do 20 km od poradni – 350 PLN
    • wizyty powyżej 20 km od poradni – 400 PLN
    • wizyty w soboty, niedziele i święta – 450 PLN